ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sme vypracovali, aby sme vám poskytli informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje. Osobné údaje“ sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť. Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité a zároveň Vás uisťujeme, že Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnou legislatívou.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je DMS trade, s.r.o., Vihorlatská 1415/3, 069 01 Snina, Slovenská republika, ktorý prevádzkuje firemnú webstránku www.dmstrade.sk. Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva a určuje, ako dlho budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom. Taktiež určuje sprostredkovateľov, ktorých k spracúvaní osobných údajov môže využívať.

Aké osobné údaje spracúvame a prečo

Vaše osobné údaje spracovávame najmä preto, aby sme s vami mohli aktívne komunikovať a zároveň poskytnúť čo najkvalitnejší obsah.

Uchovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa vaše osobné údaje zlikvidujú. Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané Vaše právo na vymazanie údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Kontaktný formulár spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa.

Posielanie osobných údajov mimo Európskej únie

Vaše osobné údaje sa spracúvajú výlučne v Európskej únii alebo v členských štátoch, ktoré zaisťujú ochranu osobných údajov na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Prijali sme technické opatrenia, ktoré zaisťujú bezpečnosť osobných údajov šifrovaním prenosu dát pomocou HTTPS protokolu (zelený zámok, čo je vedľa našej URL adresy) a zabezpečili vaše osobné údaje v súlade s čl. 32 GDPR nariadenia.

Vaše práva

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od www.dmstrade.sk prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:

  • zistiť, či www.dmstrade.sk osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a dôvod ich spracovania
  • právo na opravu osobných údajov – týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás vedieme
  • právo na vymazanie osobných údajov – umožňuje vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali
  • právo na prenosnosť údajov – máte možnosť preniesť vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe z www.dmstrade.sk k inému subjektu
  • právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov – môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania vašich osobných, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie
  • právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov – máte právo namietať, keď sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej tiež môžete namietať, ak sú osobné údaje spracovávané na účel priameho marketingu, vrátane namietania skutočností, že sa na vás vzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania
  • právo odvolať súhlas – pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať
  • právo podať sťažnosť na dozorný orgán – dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte požiadavku k ochrane osobných údajov, prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese: dmstrade@dmstrade.sk.

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Stránka www.dmstrade.sk sa usiluje o to, aby návšteva našich webových stránok prebiehala hladko, bez problémov a aby vám priniesla čo najväčší úžitok. Na dosiahnutie týchto cieľov používame súbory „cookie“ a podobné technológie (v rámci týchto zásad ich označujeme spoločným názvom – súbory „cookie“).

Používanie cookies

Keď prvýkrát navštívite našu webovú stránku, formou oznamovacieho pruhu v dolnej časti stránky vás upozorňujeme na to, že používame súbory „cookie“. Pokračovaním v prehliadaní stránky vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov „cookie“.

Čo sú súbory „Cookie“?

Súbory „cookie“ sú malé textové súbory, ktoré sa automaticky vložia do počítača alebo mobilného zariadenia počas návštevy takmer každej webovej lokality. Tieto súbory sa ukladajú v internetovom prehliadači. Súbory „cookie“ obsahujú základné informácie o vašom používaní internetu, neslúžia však na vašu osobnú identifikáciu. Váš prehliadač odošle tieto súbory naspäť na lokalitu po každej opakovanej návšteve, aby bolo možné rozpoznať váš počítač alebo mobilné zariadenie a prispôsobiť či vylepšiť vaše činnosti na lokalite.

Aké cookies používame?

Funkčné cookies – slúžia na poskytovanie základných služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistiť maximálny komfort pri vašej návšteve. Sú bezpodmienečne nutné pre fungovanie webových stránok. Tieto cookies o vás nezhromažďujú informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali. Návštevou webu zároveň súhlasíte s ich používaním.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača. Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

Nastavenia Cookies

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.